Testimonials

Testimonials can be added easily using Visual Element in Page Builder

Standard
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
داریوش نقشی
سرمایه گذار
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اشکان تهرانی
مدیر طراحی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عادل قلامی
مدیر اجرایی
تماس با ما
از طریق راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید

در کمتر از ۲۴ ساعت از طرف شرکت با شما تماس گرفته می‌شود و نیازها و خواسته شما از وب‌سایت پرسیده می‌شود.

مرحله اول
مشاهده طرح اولیه
ارائه پروپوزال در جلسه

پس از آگاهی از خواسته‌های کارفرما، گروه گرافیکی با توجه به زمینه کاری و گروه برنامه نویسی با توجه به نیازهای کارفرما ظرف مدت یک هفته پروپوزالی آماده می‌کنند، که با هماهنگی کارفرما در جلسه‌ای ارائه می‌شود.

مرحله دوم
بسته شدن قرارداد
پس از توافق بر انجام پروژه

پس از قبول شدن پروپوزال توسط کارفرما، در مورد نحوه و زمان اجرا و چگونگی پرداخت هزینه قراردادی بسته می‌شود.

مرحله سوم
اجرای طرح نهایی
پس از تایید قرارداد توسط کارفرما

با توجه به موارد خواسته شده توسط کارفرما در یک مدت یک الی دو ماهه بسته به رضایت کارفرما، طراحی نهایی زمان می‌برد که در این مدت شرکت به صورت مداوم با مسئول مربوطه (مشخص شده توسط کارفرما) در تماس می‌باشد.

مرحله چهارم
چیده شدن محتوا
پس از موافقت کارفرما

پس از نهایی شدن ظاهر وب‌سایت، گروه گرافیکی محتوای لازم برای وب‌سایت کارفرما را بارگزاری کرده و وب‌سایت بصورت کامل نمایش داده می‌شود.

مرحله پنجم
تحویل و شروع پشتیبانی
پس از اعلام رضایت کارفرما

پس از اعلام رضایت کارفرما، سایت تحویل داده می‌شود و دوره پشتیبانی شروع می‌شود که سال اول به صورت رایگان می‌باشد.

مرحله ششم
Boxed
داریوش نقشی
— لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
اشکان تهرانی
— لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
عادل قلامی
— لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
مرحله اول
تماس با ما
از طریق راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید

در کمتر از ۲۴ ساعت از طرف شرکت با شما تماس گرفته می‌شود و نیازها و خواسته شما از وب‌سایت پرسیده می‌شود.

مرحله دوم
مشاهده طرح اولیه
ارائه پروپوزال در جلسه

پس از آگاهی از خواسته‌های کارفرما، گروه گرافیکی با توجه به زمینه کاری و گروه برنامه نویسی با توجه به نیازهای کارفرما ظرف مدت یک هفته پروپوزالی آماده می‌کنند، که با هماهنگی کارفرما در جلسه‌ای ارائه می‌شود.

مرحله سوم
بسته شدن قرارداد
پس از توافق بر انجام پروژه

پس از قبول شدن پروپوزال توسط کارفرما، در مورد نحوه و زمان اجرا و چگونگی پرداخت هزینه قراردادی بسته می‌شود.

مرحله چهارم
اجرای طرح نهایی
پس از تایید قرارداد توسط کارفرما

با توجه به موارد خواسته شده توسط کارفرما در یک مدت یک الی دو ماهه بسته به رضایت کارفرما، طراحی نهایی زمان می‌برد که در این مدت شرکت به صورت مداوم با مسئول مربوطه (مشخص شده توسط کارفرما) در تماس می‌باشد.

مرحله پنجم
چیده شدن محتوا
پس از موافقت کارفرما

پس از نهایی شدن ظاهر وب‌سایت، گروه گرافیکی محتوای لازم برای وب‌سایت کارفرما را بارگزاری کرده و وب‌سایت بصورت کامل نمایش داده می‌شود.

مرحله ششم
تحویل و شروع پشتیبانی
پس از اعلام رضایت کارفرما

پس از اعلام رضایت کارفرما، سایت تحویل داده می‌شود و دوره پشتیبانی شروع می‌شود که سال اول به صورت رایگان می‌باشد.

Quotes
 • داریوش نقشی
  سرمایه گذار
  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • اشکان تهرانی
  مدیر طراحی
  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • عادل قلامی
  مدیر اجرایی
  لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • مرحله اول
  تماس با ما
  از طریق راه‌های ارتباطی با ما تماس بگیرید

  در کمتر از ۲۴ ساعت از طرف شرکت با شما تماس گرفته می‌شود و نیازها و خواسته شما از وب‌سایت پرسیده می‌شود.

 • مرحله دوم
  مشاهده طرح اولیه
  ارائه پروپوزال در جلسه

  پس از آگاهی از خواسته‌های کارفرما، گروه گرافیکی با توجه به زمینه کاری و گروه برنامه نویسی با توجه به نیازهای کارفرما ظرف مدت یک هفته پروپوزالی آماده می‌کنند، که با هماهنگی کارفرما در جلسه‌ای ارائه می‌شود.

 • مرحله سوم
  بسته شدن قرارداد
  پس از توافق بر انجام پروژه

  پس از قبول شدن پروپوزال توسط کارفرما، در مورد نحوه و زمان اجرا و چگونگی پرداخت هزینه قراردادی بسته می‌شود.

 • مرحله چهارم
  اجرای طرح نهایی
  پس از تایید قرارداد توسط کارفرما

  با توجه به موارد خواسته شده توسط کارفرما در یک مدت یک الی دو ماهه بسته به رضایت کارفرما، طراحی نهایی زمان می‌برد که در این مدت شرکت به صورت مداوم با مسئول مربوطه (مشخص شده توسط کارفرما) در تماس می‌باشد.

 • مرحله پنجم
  چیده شدن محتوا
  پس از موافقت کارفرما

  پس از نهایی شدن ظاهر وب‌سایت، گروه گرافیکی محتوای لازم برای وب‌سایت کارفرما را بارگزاری کرده و وب‌سایت بصورت کامل نمایش داده می‌شود.

 • مرحله ششم
  تحویل و شروع پشتیبانی
  پس از اعلام رضایت کارفرما

  پس از اعلام رضایت کارفرما، سایت تحویل داده می‌شود و دوره پشتیبانی شروع می‌شود که سال اول به صورت رایگان می‌باشد.

Carousel