محــتوا مهم‌ترین بخش هر وب‌سایت

ما با تیمی قدرتمند سعی می‌کنیم حرفه و محصولات شما را به بهترین شکل نشان دهیم.

پس طراحی وب‌سایت و رضایت از کارایی آن، وارد مهترین بخش، تولید و مدیریت محتوای وب‌سایت می‌شویم. در این بخش حرفه و محصولات شما باید به بهترین شکل برای بیننده نمایش داده شود.

Professional
Gigantic business solution
۱۰۰

هزارتومان/ساعتی

در این حالت محتوا اصلی توسط کارفرما ارائه می‌شود
خدمات:
– طبقه‌بندی اطلاعات
– چیدن اطلاعات
– ویرایش اطلاعات
– طبقه بندی محصولات
– تولید مقالات مرتبط برای بیشتر شدن محتوا (SEO)
– مدیریت انبار
هزینه عکاسی از محصول / پروژه جداگانه محاسبه می‌شود.

Sign Up
Standard
Medium business solution
۵۰

هزارتومان/ساعتی

در این حالت محتوا اصلی توسط کارفرما ارائه می‌شود
خدمات:
– طبقه‌بندی اطلاعات
– چیدن اطلاعات
– ویرایش اطلاعات
– طبقه بندی محصولات
– تولید مقالات مرتبط برای بیشتر شدن محتوا (SEO)
– مدیریت انبار
هزینه عکاسی از محصول / پروژه جداگانه محاسبه می‌شود.

Sign Up
معرفی
شروع کننده
۰

هزارتومان/ساعتی

در این حالت محتوا توسط کارفرما ارائه می‌شود
خدمات:
– طبقه‌بندی اطلاعات
– چیدن اطلاعات
– ویرایش اطلاعات

Sign Up